OKK - Geschiedenis

December 1967. Ons eerste concert, een kerstconcert, houden we in een nonnenklooster in Etten-Leur met werken uit de Renaissance, en daarnaast ook werken van Haydn (dubbelkorig!), Poulenc, Distler, Badings, Ton de Leeuw en De Klerk. De minimale bezetting maakt ons koor echter kwetsbaar; een half jaar na de oprichting besluiten we daarom het koor uit te breiden met twee nieuwe leden: een sopraan en een bas. Omdat we zelf benieuwd zijn "waar we staan" nemen we in juni 1968 deel aan het Nationaal Koorfestival, georganiseerd door de AVRO. Zelfbewust schrijven we ons in voor de hoogste afdeling: de Kroonafdeling. We zingen er "Les chants des oiseaux" van Cl. Jannequin en "O magnum mysterium" van Francis Poulenc en winnen daarmee het festival met het hoogst aantal punten ooit. Het jaar daarop herhalen we deze zelfde prestatie.

Het repertoire van het koor breidt zich gestaag uit en parallel aan die uitbreiding nemen de activiteiten toe: optredens bij huwelijken, concerten her en der in Brabant; medewerking aan kerkelijke vieringen: missen van b.v. Monteverdi, Haydn, Mozart, Charpentier, en De Klerk. Steeds met eigen solisten; regelmatig samen met orkesten of instrumentale solisten uit de regio. De medewerking aan het Weihnachtsoratorium van J.S.Bach in Sint Jansteen (ZeeuwsVlaanderen) wordt een jaarlijkse traditie.

Halverwege de zeventiger jaren doet het koor mee aan het Internationaal Koorfestival en behaalt er de tweede plaats, achter een Zweeds koor. Optredens voor radio en televisie volgen. Onder leiding van Huub Bartz gaan de heren van het OKK zich verder bekwamen in het zingen van het gregoriaans door zich te verdiepen in de oude handschriften. En het koor breidt zich verder uit, met het repertoire als belangrijkste reden: we willen ook motetten, cantates en dubbelkorige werken van Bach gaan zingen. Met regelmaat organiseert het koor een studieweekend. Het geeft ons gelegenheid ons extra te verdiepen in een bepaalde componist of een bepaald thema. Zo houden we een "Bachweekend" onder de leiding van de bekende Bachkenner Jan Boeke. Ook studeren we een weekend op "barbershop-singing". Om het nuttige met het aangename te verenigen brengen we bijvoorbeeld ook al varend een studieweekend door op de Schelde bij Temse en sluiten dat weekend af met de muzikale verzorging van de Hoogmis in de kathedraal van Mechelen.

De tijd van de grotere werken breekt nu, eind zeventiger jaren, aan. We verzorgen bijvoorbeeld de uitvoering van de opera "Dido and Aeneas" van Purcell, "Venis and Adonis" van John Blow, "Lamentationes de Jheremia" van Cavalieri, "Contrapunto bestiale alla mente" van Banchieri en "A Ceremony of Carols" van Benjamin Britten. We voeren met groot succes ter gelegenheid van de opening van het theater De Bussel in Oosterhout "De Schipbreuk" van Johan Wagenaar op (met na afloop een mosselmaaltijd!). Al deze werken voeren we steeds uit met eigen solisten. Maar ook de eigentijdse muziek wordt niet vergeten. Onder leiding van Huub Bartz legt het koor zich toe op met name de Franse impressionisten, zoals Ravel, Debussy, Fauré, Milhaud en Poulenc. Een veertien-stemmig koorwerk van Ligeti komt op het repertoire, evenals het door Daan Manneke geschreven experimentele "Koninginnepage".

 

You are here: Home Wie is wie OKK - Geschiedenis